» Matja e intervalit më të shkurtër të kohës deri sot nga…