» Lluka Qafoku: Shprehje e optimizmit të mbijetesës së suksesshme