» U bllokua nga COVID 19- Albpetrol i rikthehet prodhimit të naftës

U bllokua nga COVID 19- Albpetrol i rikthehet prodhimit të naftës

Albpetrol njofton se është gati t’i rikthehet prodhimit të naftës, pas përfundimit me sukses të remontit në Pusin Cakrani-34.

Pas një pune voluminoze, ekipet e specializuar të Albpetrol sh.a kanë kryer me sukses remontin e programuar në Pusin Cakrani-34.

Testimet e para të pusit kaluan me sukses duke bërë që pusi të jetë gati për t’u rivendosur në punë me kapacitet të plotë.

Albpetrol sh.a zhvillon aktivitetin e kërkimit dhe prodhimit të hidrokarbureve në vendburimet ekzistuese të naftës dhe gazit si dhe në disa blloqe kërkimi, të cilat janë në administrim nga kjo shoqëri, vete ose është pale në Marrëveshjet Hidrokarbureve me kompanitë të tjera (pasi te Licencohet nga Ministria përgjegjëse për hidrokarburet për kalimin e një pjese ose të gjithë të drejtave tek një person juridik), sipas të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuar nga legjislacioni që menaxhon aktivitetin e kërkimit dhe prodhimit të hidrokarbure në Republikën e Shqipërisë.

360grade.al

farma
E njëjta dorë kundër Kosovës dhe Shqipërisë…


mektrin


mektrin

farma


Tirana Bank


greencoast


e-albania

Të tjera