Kursi i këmbimit valutor, 7 dhjetor 2019 - 360 Grade