» Demaliaj: Në shoqëritë primitive turmat janë të ndjeshme karshi heroizmit dhe jo moralit