» Kursi zyrtar i këmbimit, 10 gusht 2019, sipas Bankës së Shqipërisë