» Kursi zyrtar i këmbimit, e mërkurë, 4 korrik 2019