» KPA shkarkon nga detyra gjyqtarin e Gjykatës së Lartë. Kreu deklarim të pasaktë të pasurisë

KPA shkarkon nga detyra gjyqtarin e Gjykatës së Lartë. Kreu deklarim të pasaktë të pasurisë

Ky i fundit, u konfirmua në Shkallë të Parë, por pas ankimit të vendimit nga Komisioneri Publik, Kolegji hapi shqyrtimin gjyqësor, në fund të të cilit vendosi të ndryshojë vendimin dhe të shkarkoj Islamajan.

Sipas KPA, gjyqtari kryer deklarim të pasaktë, të paplotë dhe pamjaftieshëm të pasurisë dhe për këtë nuk arrinte nivelin e besueshëm.

360grade.al

farma
E njëjta dorë kundër Kosovës dhe Shqipërisë…mektrin


mektrin

farma

Tirana Bank


e-albania


e-albania

Të tjera