» Banka Botërore: Shqipëria, asnjë progres kundër varfërisë së skajshme

Banka Botërore: Shqipëria, asnjë progres kundër varfërisë së skajshme

Në shumicën e ekonomive botërore sot, të ardhurat e të varfërve po rriten. Prosperiteti i përbashkët, i përcaktuar si rritja mesatare vjetore e të ardhurave ose konsumit të 40 përqindëshave më të varfër (në fund të 40) brenda çdo vendi, ishte pozitiv në 70 nga 91 ekonomitë për të cilat Banka Botërore ka publikuar së fundmi një artikull. Në 49 nga këto 70 ekonomi, të ardhurat e pjesës së poshtë 40, u rritën më shpejt se mesatarja, nënvizon Banka në raportin e publikuar dy ditë më parë nën titullin “Varfëria dhe Prosperiteti i përbashkët 2018”.

Sipas të dhënave, Shqipëria renditet në mesin e shteteve pa progres në përmirësimin e varfërisë së skajshme, ose asaj që njihet nën 40. Në rajon, vetëm Maqedonia rezulton në mesin e shteteve në botë që po rriten të ardhurat e të varfërve, sipas periudhës së studiuar nga BB. Ndërsa Serbia rezulton në shtetet që varfëria e personave nën konsumin e 40 %, po rritet më shumë se sa mesatarja globale; së bashku me Greqinë, Qipron, Ugandën dhe Zambia. Shtetet e tjera ballkanike nuk kanë parë asnjë përmirësim apo përkeqësim.

Premisa e përbashkët e prosperitetit përcaktohet si diferenca midis të ardhurave vjetore (ose normës së rritjes së konsumit në fund të 40) dhe normës vjetore të rritjes së mesatares në ekonomi.  Prosperiteti i përbashkët ishte pozitiv në 70 nga 91 ekonomitë për të cilat janë publikuar të dhënat e BB. Sipas këtij publikimi, kanë pësuar rritje pozitive të ardhurat në shumicën e vendeve gjatë 2010-15.

Përveç kësaj, në mesin e ekonomive me prosperitet pozitiv të përbashkët, 49 nga 70 gjithashtu kanë një premisë pozitive të përbashkët të prosperitetit, ndërsa në më pak se një të tretën rritja e të ardhurave në fundin e 40 është më e ulët se mesatarja globale. Sakaq, 19 nga 21 ekonomitë me prosperitet negativ të përbashkët kanë një premisë negative të përbashkët të prosperitetit. Kjo do të thotë se në këto vende, jo vetëm që të ardhurat janë në mesin e 40 vendeve të ulëta sesa rritja, por gjithashtu se rënia është më e thellë në mesin e 40.

Për të mbështetur progresin, Banka Botërore do të vazhdojë të përqendrohet në raportimin e progresit drejt qëllimit të përfundimit të varfërisë së skajshme dhe duke rritur prosperitetin e përbashkët. Banka nënvizon rëndësinë e përmirësimit të situatës sidomos në zonat të përfshira në konflikte, sikurse edhe shtimin e masave qeveritare në shtetet e tjera, si dhe bën thirrje për më tepër investime në këtë drejtim./Monitor


360grade.al


Ato që ju dhanë Ramës me të tepërt, po i hiqen sot, një e nga një…

Të tjera